อนุสรณ์แห่งรัก ‘Taj Mahal’ สิ่งแทนใจ 1 ในสิ่งมหัศจรร์ยของโลก

วันนี้เราจะพาคุณไปที่ เมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงอันโด่งดังมากจาก สถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Taj Mahal’  ชื่ออันตราตรึงนี้ ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้คนชาวอินเดียและผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน

Taj Mahal ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการของ พระเจ้าชาห์ ชหาน พระองค์ดำรัสให้สร้าง Taj Mahal เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักถึงสตรีเพียงหนึ่งเดียวตราบจนสิ้นพระชนน์

‘อรชุมันต์ภานุเบคุม’ เธอเป็นทั้งรักแรกและรักครั้งสุดท้ายของพระองค์ หญิงสาวผู้เป็นสตรีสูงศักดิ์ เธอเป็นธิดาของรัฐมนตรี ทันที่เจ้าชายคุรามเห็นเธอเป็นครั้งแรก ก็ทรงถูกพระทัยสตรีนางนี้อย่างมิอาจถอนใจ ต่อมาอีก 5 ปีต่อมาทั้งคู่ก็เข้าพิธีสยุมพร

พระนางมุมตัส มาฮาลก็ทรงรักพระสวามีเป็นอย่างมาก พระนางทรงตามเสด็จแม้กระทั่งในสนามรบ โดยปราศจากความกลัวเกรงใดๆ ทั้ง 2 พระองค์ให้กำเนิดพระโอรสและพระธิดาจำนวน 14 องค์ แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขกลับอยู่ได้เพียง18 ปี เพราะพระนางมุมตัส มาฮาล สิ้นพระชนม์อันเนื่องมาจากการให้กำเนิดพระธิดาคนสุดท้อง โลหิตไหลไม่หยุด

เมื่อพระเจ้าชาห์จาห์ฮาล กำลังทำสงครามแต่ก็รีบกลับมาทันดูใจก่อนที่นางจะไป พระนางมุมตัส มาฮาล ได้ขอร้องพระสวามีว่า ขอให้สร้างสุสานอย่างสวยงาม , ขออย่าให้มีพระมเหสีใหม่ , และขอให้มาเยี่ยมที่สุสานทุกปี

เมื่อพระนางมุมตัซสิ้นพระชนม์ ความเศร้าเสียใจกัดกินพระเจ้าชาห์ ชหานเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงรับสั่งให้สร้างอนุสรณ์แห่งความรักขึ้น เพื่อเป็นเครื่องอันแสดงให้เห็นถึงความรักที่พระองค์มีให้อย่างล้นหัวใจ อนุสรณ์แห่งนี้ใช้เวลาสร้างอย่างยาวนานถึง 22 ปี ใช้กำลังคนถึง 20,000 คน

พระเจ้าชาห์จาห์ฮาล ทรงทำตามคำขอ คือไม่มีพระมเหสีใหม่ อีกทั้งยังทรงประทานทรัพย์ไปกับการทำบุญมากมาย แต่คำที่พระมเหสีขอร้องให้เสด็จมาเยี่ยมทุกปี พระเจ้าชาห์จาห์ฮาลทรงทำไม่ได้ เนื่องจากโอรสองค์หนึ่ง ทรงเห็นว่าพระราชบิดาใช้จ่ายพระราชทรัพย์มายมหาศาลไปกับการสร้างสุสาน จึงได้ทำการชิงบัลลังก์ พร้อมจับพระองค์ไปขังคุก พระเจ้าชาห์จาห์ฮาลจึงทำได้แค่เพียง มองทัชมาฮาลผ่านลูกกรงเท่านั้น เมื่อถึงยามที่พระเจ้าชาห์จาห์ฮาลใกล้จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงขอร้องให้ผู้คุมประคองเพื่อได้มองทัชมาฮาเป็นครั้งสุดท้าย

หลังจากที่พระองค์ได้จากไป พระศพก็ได้ถูกนำมาวางเคียงข้างพระศพพระนางมุมตัส มาฮาล  ในทัชมาฮาล อยู่คู่อย่างนั้นไปตลอดกาล