สัมผัสกับการรูปแบบในการใช้ชีวิตจากหลากหลายประเทศ เติมเต็มทุกประสบการณ์ไปกับการท่องเที่ยวรอบโลก สัมผัสกับประสบการณ์ในการ “ท่องเที่ยว” อย่างไร้จุดสิ้นสุดสัมผัสโลกผ่านมุมมองอันหลากหลาย เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ท่าน